Logopedie

Wat is logopedie?
Een logopedist behandelt kinderen, volwassenen en ouderen met problemen op het gebied van de communicatie. Zo voert een logopedist onderzoek uit, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de omgeving van de cliënten. De logopedie kent vier behandelgebieden: spraak, taal, stem en gehoor. Daarnaast behandelen logopedisten communicatieproblemen die veroorzaakt worden door slechthorendheid, slecht verstaanbaarheid, heesheid, afasie, stotteren, problemen die samenhangen met een stoornis uit het spectrum van autisme, slikstoornissen en ademhalingsproblemen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt o.a. nauw samen met de huisarts, tandarts, orthodontist, consultatiebureau arts, schoolarts, fysiotherapeut, ergotherapeut etc.

Wanneer kunt u aanmelden bij Logopediepraktijk Özay?

  • Onderzoek, diagnostiek en advisering bij Turks-Nederlandstalige cliënten.

Voor meer informatie in het Nederlands kunt u terecht bij:

Links naar samenwerkingsverbanden: